طراحی اپ موبایل

طراحی و اجرا انواع اپ های موبایل به صورت حرفه ای و اختصاصی و یا با استفاده از اپ سازهای حرفه ای

طراحی وب سایت

طراحی حرفه ای وب با توجه به آخرین معیارهای طراحی سایت و بهره وری از جدیدترین متدها و استانداردهای روز

طراحی پرتال

طراحی انواع پرتال های کسب درآمد اینترنتی اعم از فروشگاه ها ، سایت های دایرکتوری و انواع پرتال های جامع کاربری