چارت سازمانی گروه شایگان متشکل از مجرب ترین کارشناسان و طراحان آماده خدمات رسانی به کلیه مشتریان و کاربران گرامی است.

چارت سازمانی شرکت شایگان.نت

هیئت مدیره : سجاد مروتی ، آرش برازنده ، حسین شوشتری

مدیر عامل : حسین شوشتری

دفتر مدیریت پروژه : آرش برازنده

اداری مالی : حدیثه اله یارلو

بازاریابی و فروش : کیمیا ولیئی

تحقیق و توسعه : مجتبی خداخواه

مدیریت نرم افزار : سیاوش پیری

مدیر فنی : آرش برازنده

مرکز توسعه و آموزش : سجاد مروتی