[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

تیزر تبلیغاتی انیمیشن جهت معرفی پتانسیل های استان قزوین

این تیزر تبلیغاتی در ادامه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و پتانسیل استان قزوین ایجاد شده است.

در این تیزر تبلیغاتی سعی شده معرفی ظرفیت های استان با بهترین شکل ، و با بالاترین کارآیی و ماندگاری در ذهن توسط انیمیشن انیفوگرافیکی ایجاد گردد.