تیزر تلویزیونی

لبنیات صالح

دسته موضوع کارفرما
تیزر تبلیغاتی فیلم تبلیغاتی لبنیات صالح آمل
تاریخ برچسب ها
۱۳۹۶ تیزر تیزر تلویزیون

لبنیات صالح آمل به منظور معرفی محصولات برند خود و اجرای کمپین ویدیویی در تلویزیون، درخواست تولید ۲ تیزر تبلیغاتی کرد.

با بررسی های انجام شده تیزرهای مدنظر در دو سبک رئال و استاپ موشن تهیه و تحویل داده شد.