طراحی سایت ناظران سازه

در طراحی سایت ناظران سازه ، توجه ویژه ای بر خدمات این شرکت گردید تا المان های گرافیکی و رنگ بندی سایت با توجه به عملکرد شرکت انتخاب شود.

کار شرکت ناظران سازه طراحی و نصب و اجرای اسکلت فلزی و ساخت سوله از پی تا کلید به همراه پکیج های نظارتی جوش سازه های فلزی است. در طراحی سایت شرکتی ناظران سازه توجه شد تا تمامی این خدمات به شکل ویژه ای بولد شوند.

طراحی سایت شرکتی ناظران سازه با سیستم مدیریت محتوای وردپرس با قالب اختصاصی شده انجام شد و طرح و پی ریزی مطالب سایت  نیز با همکاری ناظران سازه و مجموعه تولید محتوای شایگان انجام پذیرفت. زمان اجرای این پروژه ۲۰ روز کاری بوده است.