itcc-pic1

شرکت صادر کننده گواهینامه ITCC INTERNATIONAL Ltd واقع در کشور انگلستان با تایید مرجع جهانی اعتباردهی (ASCB(E اروپا فعالیت می نماید. عمده فعالیت این شرکت در آمریکای شمالی، جنوبی و اروپا می باشد و تاکنون موفق به صدور گواهینامه های مختلفی در زمینه های مختلف فنی مهندسی ، تولید ، طراحی و صنعت گردیده است.

نمایندگی شرکت ITCC International در خاورمیانه با مرکزیت ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار نمود و تحت نظارت (ASCB(E اروپا، اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه در انواع سیستم های مدیریتی و استاندارد نموده است و در دیماه ۱۳۹۳ موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI ) گردید.