[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]
طراحی لوگو شخصی پویا

طراحی لوگو شخصی پویا :

بدلیل شراکت کاری سفارش دهندگان لوگوهای زهرا و پویا، و اصرار ایشان بر هم خانواده بودن لوگوها، در طراحی لوگوی پویا نیز از تکنیک مونوتایپ استفاده شده است.