تیزر معرفی ساختمان برنامه و بودجه استان قزوین

طراحی و ساخت تیزر معرفی ساختمان برنامه بودجه استان قزوین

با سفارش سازمان برنامه و بودجه استان قزوین، طراحی و ساخت تیزر معرفی ساختمان جدید این سازمان با هدف ارائه گزارش از امکانات و روند ساخت ساختمان ساخته شد.

ساخت تیزر تبلیغاتی ساختمان سازمان برنامه و بودجه استان قزوین به صورت فورس و در ۵ روز تهیه و تنظیم گردید.

برای ساخت و طراحی انواع تیزر های تبلیغاتی با ما تماس بگیرید.

برای سفارش تیزر تبلیغاتی کلیک کنید

دیگر نمونه کارهای تیزر تبلیغاتی