تهیه و تدوین فیلم صنعتی

آرد صنعت مبتکران

دسته موضوع کارفرما
فیلم صنعتی بیلان کاری آدر صنعت مبتکران
تاریخ برچسب ها
۱۳۹۷ کارخانه صنعتی

شرکت آرد صنعت ماشین مبتکران یک شرکت طراحی سیلوهای ذخیره سازی و ماشین های انتقال دهنده است. این شرکت به منظور معرفی محصولات و خدمات خود تصمیم به سفارش فیلم صنعتی با شعار “ما محصول شما را به بهترین شکل ذخیره سازی و نگهداری می کنیم” گرفتند.

تیم شایگان با استفاده از تصاویر هوایی, زمینی و گرافیک افزوده فیلم صنعتی شرکت آرد صنعت را آماده کرده است.

برای دیدن نمونه کارهای صنعتی شایگان کلیک کنید

فیلم صنعتی کارخانه آرد صنعت مبتکران
فیلم صنعتی کارخانه آرد صنعت مبتکران