طراحی هویت بصری

راویا

دسته موضوع کارفرما
گرافیک هویت بصری راویا
تاریخ برچسب ها
۱۳۹۹ برندسازی   هویت بصری
انتخاب رنگ سازمانی و طراحی لوگوی شرکت طراحی راویا

طراحی هویت سازمانی برند راویا

راویا، طراحی دکوراسیون به سبکی نو

مهندس و معمار اول خداوند است. در طراحی هویت بصری برند راویا پس از بررسی شخصیت برند، نوع خدمات، مشتریان و روحیه حاکم بر مجموعه بر آن شدیم تا طرح لوگو و هویت سازمانی مجموعه معرف مناسبی از این موارد در برند باشد. بنابراین طراحی هویت بصری برند راویا با توجه به این موارد پیش رفت تا علاوه بر زیبایی، دقت و انعطاف و در کنار همه آنها اشتیاق و نیروی جوانی به بیننده القا داده شود.

استفاده از رنگ سبز برای نمایش نیروی جوانی و انگیزه بالای برند برای انجام کارهای پر انرژی و مدرن در الگوی اصلی کار قرار گرفت. همچنین استفاده از حروف انگلیسی برای نماد برند روندی بود که بعد از بررسی های مختلف به آن رسیدیم و انتخابی شد که در حال حاضر مشاهده می کنید. انجام کامل هویت سازمانی برند راویا با توجه به انتخاب رنگ سازمانی و لوگو در دستور کار قرار گرفت که در بالا خروجی کار را مشاهده می کنید.

برای انجام خدمات برندینگ خود کلیک کنید

طراحی لوگو شرکتهای معماری

طراحی و ایجاد هویت برای معرفی یک سازمان یا برند مخصوصا در فضای مجاری بسیار حائز اهمیت است. در اصل هویت سازی و تشکیل یک برند از طراحی لوگو یا نماد، رنگ سازمانی، اوراق اداری و شعار و شخصیت برند شروع می شود. آژانس تبلیغاتی شایگان در طراحی هویت بصری برند راویا که یک شرکت معماری است سعی نمود با بررسی تمام زوایا طراحی مورد نظر را با بهترین نتیجه انجام دهد.