لوگو ایپورت متر
 • نام طرح لوگو

  طراحی لوگو سایت فرودگاه سنج (ایپورت متر)

 • طراح لوگو

  آقای سجاد مروتی

 • سبک لوگو

  استفاده از طراحی لوگو نمادین

 • قیمت طرح

  هزینه طراحی و ساخت این لوگو مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان