طراحی لوگو دی جی نوید
  • طراح لوگو

    آقای سجاد مروتی

  • سبک لوگو

    استفاده از طراحی لوگو ترکیبی

  • قیمت طرح

    هزینه طراحی و ساخت این لوگو مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ تومان