طراحی لوگو یک دقیقه
 • نام طرح لوگو

  طراحی لوگو سایت یک دقیقه

 • طراح لوگو

  آقای سجاد مروتی

 • سبک لوگو

  استفاده از طراحی لوگو ترکیبی

 • قیمت طرح

  هزینه طراحی و ساخت این لوگو مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ تومان